تنها چیزی که در زندگیمون به صورت تخصصی بهش تسلط داریم
انتخاب آدم‌های اشتباه برای عاشق شدنه !!!