تنهایی‌ یعنی‌ اینکه این نقاب خندرو فقط شب‌ها تو تخت خواب برداری !!!