افلاطون میگه : وقتی نمیتونی کسی رو فراموش کنی یعنی هنوز در خاطر او هستی