یه وقتایی یه غریبه میتونه بهترین دوستت بشه
همونطوری که بهترین دوستت هم میتونه یه روزی برات یه غریبه بشه...!