اشتباه من املایی بود :
فقط تو را همدرد نوشتم
گویا تو هم درد بودی ...