نمی دونم چرا همه مالَنگِ همون " یه نفریم " که نیست؟؟!!!