بدترین کاری که یه نفر می تونه با دلت بکنه
اینه که باعث شه دیگه ذوق نکنی از بودن هیچکس.....!