دختری از پسری پرسید که آیا اونو قشنگ میدونه؟ 

 

پسر جواب داد : نه،

 

پرسید آیا دلش میخواد تا ابد با او بمونه؟گفت: نه،

 

سپس پرسید:اگه ترکش کنه،گریه میکنه؟

 

و بار دیگه تکرار کرد: نه،

 

دختر خیلی ناراحت شد،وقتی دختر خواست دیگه بره در حالی که

 

اشک داشت از چهره اش جاری می شد،

 

پسر بازوشو گرفت

 

 و گفت:تو قشنگ نیستی،بلکه زیبایی،

 

من نمیخوام تا ابد با تو باشم،من نیاز دارم که تا ابد با تو باشم،

 

و اگه تو بری من گریه نمیکنم...من می میرم