روزی به میخانه رفتم تا در غم یار شرابی نوشم ، قناری را دیدم به صاحبش گفتم فروشیه? گفت : نه رفیقمه
به سلامتی هرکی که رفیقش رو نمیفروشه