من دارم داستان زندگیمو مینویسم
.
وقتی چاپش کنم, مطمئنم 1400سال دیگه 6 ماه برام زنجیر میزنن!؟