دقت کردین بعضی وقت ها هست که آدم دلش می خواد یکی رو با انگشت نشان بده و بگه این بی معرفت همه دنیای منه!