یه وقتایی ، یه جاهایی ،

یه حرفایی چنان آتیشت می زنه

که دوست داری فریاد بزنی !

ولی نمیتونی ، دوست داری اشک بریزی ،

و نمیتونی، حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه !

تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه !

به این میگن درد بی درمون که فقط مرگ آرومش میکنه !!!