نمی‌دانم از دلتنگی عاشق‌ترم


یا از عاشقی دلتنگ‌تر!


فقط می‌دانم در آغوش منی بی آنکه باشی


و رفته‌ای بی آنکه نباشی