یادته میگفتی عشقمون مثل تو فیلماست...............


تو نقشتو خوب بازی کردی


فقط من نفهمیدم اشتباهم چی بود

که نقشمو دادن به یکی دیگه....