هر کس رازی در قلبش داره!

قفلی بر لبش...

بعد یاد می گیره

قفل رو بر قلبش بزنه

و رازش رو توی شعر و ترانه هاش بر لب بیاره!

آدمیزاد موجود غریبیه.....