مانده در گِل


- مثلِ خر -


پای شاعری که


از " تو " رد نمی‌شود!