فرقی نمیکند که زن باشی یا مرد,

همین که تن دادی و دل ندادی فاحشه ای