هر کجا بروی
 
خواهم آمد

ماه شده‌ام

همسفر تمام مسافران.

هر کجا باشی

بر کلبه‌ات خواهم تابید

تا خاطره‌ای زاده شود

از هر چه عشق و زیبایی

دوستت میدارم.