-اگر یک زن سیگار بکشد:

در امریکا به او می گویند :زنیکه سیگاری


در ایران به او می گویند : زنیکه معتاد فاحشه خیابانی لجن!


و در عربستان او را سنگسار می کنند!


-اگر یک زن برای برابری حقوق زن و مرد تلاش کند:


در امریکا به او می گویند : فمنیست


در ایران به او می گویند :تهمینه میلانی


و در عربستان او را سنگسار می کنند!-اگر یک زن مورد تجاوز قرار بگیرد :


در امریکا او را به آسایشگاه روانی می برند

تا او را به زندگی اجتماعی باز گردانند.


در ایران او را به آسایشگاه روانی می برند

و او در آنجا خودکشی می کند!


و در عربستان او را سنگسار می کنند!

-اگر جسد زنی در یکی از میدان های شهر

و درون یک کیسه پلاستیکی پیدا شود:


در امریکا : احتمالاً او یک زن خیابانی و بی خانمان بوده..


در ایران:احتمالاً شوهر غیرتی اش او را کشته


در عربستان: صد در صد بر اثر جراحاتوارده

ناشی از سنگسار به قتل رسیده است!

-زنان:


در امریکا اجازه دارند در پزشکی ،

حقوق ، مهندسی و … تحصیل نمایند.


در ایران اجازه دارند در پزشکی ،

حقوق ، مهندسی و …. به شرط تفکیک جنسیتی تحصیل نمایند


در عربستان اجازه دارند از بین

بی سوادی و سنگسار یکی را برگزینند!

- مادر:


در امریکا: مادر و پدر مسئول نگه داری

و تربیت و بزرگ کردن فرزندان هستند.


در ایران: مادر مسئول نگه داری

و تربیت و بزرگ کردن فرزندان است.


در عربستان:فرقی نمی کند که مادر مسئول چیست

چون در هر صورت سنگسار می گردد.- اگر زنی بخواهد از شوهرش جدا شود:


در امریکا:درخواست طلاق می دهد

و نیمی از سرمایه شوهرش به او میرسد

( زمان بین درخواست طلاق و اتمام مراحل قانونی:دو هفته)


در ایران:در خواست طلاق می دهد

و در صورتی که هیچ ادعایی نسبت به نفقه و مهریه

نداشته باشد میتواند از همسرش جدا گردد

(زمان بین درخواست طلاق و اتمام مراحل قانونی: 14 الی 15 سال!)


در عربستان:درخواست طلاق میدهد

و شوهرش اجازه دارد او را سنگسار کند-یک دختر 18 ساله:


در امریکا نیازی به اجازه کسی برای انجام کارهایش ندارد.


در ایران تنها برای دست شویی رفتن

و تنفس نیازی به اجازه کسی ندارد!


در عربستان اصولاً هیچ اجازه ای ندارد!!!-تبریک میگم شما پدر شدید.بچتون یه دختره


در امریکاoh God Thanks


در ایران: خاک بر سرت حلیمه! بازم دختر زاییدی؟!؟!


در عربستان: نعم؟البنت؟ لا لا لا! أنا بد بخت!

سنک سار یا زنده فی القبر هذه الدختر!-زنی به شوهرش خیانت کرد….


در امریکا: طلاق ….


در ایران: فحش، کتک ، اسید ، چاقو ، قتل ناموسی…..در عربستان: به دلیل دلخراش بودن صحنه ها از بیان آن عاجزیم