از دبـــــــــــستان تا سطوح عالیه

همه جا بحث رسم اشکال هندســــــــــــــــــــی است

هیچ استادی حرفی از رسم آدمیــــــــــت نمی زند!