حرفهای ما هنوز ناتمام...


تـــا نگاه میکنی:


                     وقت رفتن است


باز هم همان حکایت همیشگی!


پیش از آنکه با خبر شوی


لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود


آی...


ای دریغ و حسرت همیشگی!


نا گهـــــــــــان


                چقدر زود


                             دیـــــر می شود!


سالروز درگذشت زنده یاد  قیصر امین پور

 

 

 را به خانواده گرامی ایشان   تسلیت می گوییم.