وقتی یه آدم میگه :

هیچکس منو دوست نداره ....

منظورش از هیچکس یک نفر بیشتر نیست ؛

همون یه نفری که واسه اون همـــه کسه ... !!!