درخبرها

آمده بود که شهردار محترم تهران مبلغ 3 میلیارد تومان را برای بازسازی لبنان اختصاص داد.

آقای شهردار این تصاویر را قبلا دیده اید؟

تصاویر کودکانی که به خاطر آتش سوزی در مدرسه و به خاطر نبود بخاری گازی و امکانات گرمایشی مناسب به این چهره افتاده‌اند ...

آیا ما کم حافظه شده‌ایم؟ آیا جناب شهردار یادی از این عزیزان کرده اند؟

آیا کمک به مردم روستایی و به دور از امکانات مملکت خودمون از بذل بخشش برای کشورهای دیگه واجب تر نیست؟

و بسیار پرسش های بی پاسخ دیگر ...

 

ثمانه عظیمی دانش آموز حادثه دیده بر اثر آتش سوزی مدرسه روستایی از توابع شیراز

 

دستان نرگس حیدری دانش آموز حادثه دیده

 

 

به شهردار و رییس جمهور امیدی نیست، با امید اینکه این تصاویر در آینده فیلتر نشوند، این تصاویر را برای دوستان و آشنایانتان بفرستید شاید به دست پزشکی میهن‌پرست و انساندوست برسد و درد این کودکانِ سرزمین خشکیده‌مان را مرهمی بخشد.

 

رضا حقیقی دانش آموز حادثه دیده

ثمانه عظیمی دانش آموز حادثه دیده