اینکه تمام عشقت رو به کسی بدی

 تضمینی بر این نیست که

 اون هم همین کارو انجام بده

پس انتظار عشق متقابل نداشته باش......

فقط منتظر باش تا اینکه عشق

آروم آروم تو قلبش رشد کنه

 و اگه اینطور نشد خوشحال باش

 که توی دل تو رشد کرده.