مردها مثل
 

مخلوط کن هستند

در هر خانه یکی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد


مردها مثل « آگهی بازرگانی » هستند

حتی یک کلمه از چیزهائی را که میگویند نمیتوان باور کرد
 

مردها مثل « کامپیوتر » هستند

کاربری شان سخت است و هرگز حافظه ای قوی ندارند


مردها مثل « سیمان » هستند

وقتی جائی پهنشان میکنی باید با کلنگ آنها را از جا بکنی


مردها مثل « طالع بینی مجلات » هستند

همیشه به شما میگویند که چه بکنید و معمولاً اشتباه می گویند

 

 

مردها مثل « جای پارک » هستند


خوب هایشان قبلا" اشغال شده

و آنهائی که باقی مانده اند یا کوچک هستند یا جلوی درب منزل مردم

 

 مردها مثل « پیکان دست دوم » هستند


 ارزان هستند و غیر قابل اطمینان

 

 مردها مثل « نوزاد » هستند


در اولین نگاه شیرین و با مزه هستند

 اما خیلی زود از تمیز کردن و مراقبت از آنها خسته می شوید