مواد لازم جهت درست کردن مرد:

مردها درست بشو نیستن بیخود موادو حروم نکنید