تا قرن پنجم میلادی متوسط عمر مردم اروپا

از 30 سال فراتر نمی‌رفت