یک نفر کیست که غمهای مرا بشناسد


دل عاشق دل تنهای مرا بشناسد

حجم خاکستری غربت تنهایی من


یک نفر کیست که دنیای مرا بشناسد

یک نفر کیست که از خاموشی چشمانم


شب یلدای غزلهای مرا بشناسد

یک نفر کیست که در نیمه شب تنهایی


غم پنهان غم پیدای مرا بشناسد

یک نفر کیست که از شعله سوزنده اشک


طلب عشق و تمنای مرا بشناسد

این دل آویخته از دار پریشانی هاست


یک نفر کیست مسیحای مرا بشناسد

 

 دلم خیلی برات تنگه......

خیلی