تا قرن پنجم میلادی متوسط عمر مردم اروپا

 از 30 سال فراتر نمی‌رفت