همیشه به قداست چشمهای تو ایمان دارم

 

چه کسی چشمهای تو را رنگ کرده است

 

چه وقت دیگر گیتی تواند چون تویی خلق کند؟

 

فرشته ای فقط در قالب یک انسان

 

تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم

 

و برای تو می تپد ، آن را به تو تقدیم کرده ام

 

از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد،

 

شتاب تپیدن قلبم رو به فزونی یافت

 

امروز ثانیه ها نام تو را فریاد می زنند

 

و من در اوج عشق

 

خود را در پستوی زمان تنها حس نمی‌کنم .

 

امروز روز تولد توست

 

و من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم

 

که تو خلق شده ای برای من

 

تا زیباترین لحظه ها را برایم بسازی . . .

 

ای زیبا ترین ترانه ی هستی ، بدان که شب میلادت

 

برایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست

 

پس ای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارک . . .