به سلامتی دلامون

که واسه آدمایی تنگ میشه

که اصلا نمیدونن دل چیه !!.......