اینایی که فکر میکنن اگه نباشن آدم میمیره
 
والا به خدا از این خبرا نیست.
 
جهت اطلاعتون خوش و خرم داریم زندگیمونو میکنیم
 
و حالشو میبریم........................
 
فقط باور نکن!!!!!