سلامتی اونیکه صدتا دلیل واسه رفتن داره
 
اما هنوز دنبال یک بهونست واسه موندن...!
 
پس به سلامتیه خودم......