برای هر کسی یه اسم تو زندگیش هست که

تا ابد در هر جایی بشنوتش ،

ناخودآگاه بر میگرده به همون سمت ...