عشق یعنی وقتی هزار دلیل برای رفتن هست،
هنوز دنبال یه بهونه‌ای.....که بمونی.!!!