اگر دنیــــــا برعکس بود دایناسورها داشتن راحت زندگی‌ میکردن و نسل انسانها منقرض شده بود